พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


 

.

 

 

 

 

 


  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 7/2552 

โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับประถมศึกษา

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  กระถางกลายร่างเป็นปุ๋ย บ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร
รางวัลชมเชยอันดับ 1  หุ่นยนต์แยกขยะ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การพัฒนาถ่านหินเชื้อเพลิง 3 in 1 บ้านสำโรง สุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้ฝักคูนชนิดต่างๆ จตุคามวิทยาคม นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ กำจัดหอยเชอรี่พิทักษ์โลก บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด

SDC10082 resize    SDC10099 resize

โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ฝ้าเพดานโฟมคลาสลิค กันทรลักษณ์วิทยา ศรีษะเกษ
รางวัลชมเชยอันดับ 1  หม้อเย็นภูมิปัญญาไทย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  แผ่นสะท้อนแสงช่วยลดภาวะโลกร้อน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมืองปักสามัคคี นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ ไฮบริด 2050 จักรยานแห่งอนาคต สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  เครื่องตัดแยกมะเขือเทศ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
รางวัลชมเชยอันดับ 1  เครื่องคั่วพริกระบบอัติโนมัติ ขามสะแกแสง นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาด 50 ลิตร หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  คราบลดหมดด้วยสบู่น้ำมันพืชรีไซเคิล ร่มเกล้า จ.สกลนคร สกลนคร
รางวัลชนะเลิศ เครื่องสาวไหม 2 ระบบ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี

SDC10095 resize    SDC10092 resize

โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  บิงโกคณิต พิชิต IQ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
รางวัลชมเชยอันดับ 1  เรียนคณิตศาสตร์จากแนวคิดของข้าวจี่ มารีย์พิทักษ์พังโคน สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เก่งคณิตกับผลผลิตไผ่เงินไผ่ทอง บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กุ้งจ่อมผัดไข่ หาคู่ชวนชิม เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์
รางวัลชนะเลิศ แท่งเชื้อเพลิงรูปเรขาคณิต เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กาฬสินธุ์

โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  การหาพื้นที่ K ของรูป N เหลี่ยมแนบในวงกลม เทสบาลวัดกลาง ขอนแก่น
รางวัลชมเชยอันดับ 1  นวัตกรรมแนวคิดพิชิตเลขยกกำลังสอง กำลังสาม เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สะอาดร่วมใจ ประหยัดไฟช่วยชาติ บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ว่าวเหินเวหา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ลายประเคือมสวยด้วย GSP สินรินทร์วิทยา สุรินทร์

SDC10074 resize   SDC10053 resize

โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ชุดสาธิตการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ สามชัย กาฬสินธุ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ วัดปริมาณเชื้อเห็ดนางฟ้าสู่อาชีพ ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ตัวหารพลัง 3 หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ลายคณิตคิดสร้างสรรค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
รางวัลชนะเลิศ นาฬิกาวัดพื้นที่ เปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น

โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  The wonderful PHRA Thai Kong KHAO Noi อนุบาลยโสธร ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1  Amazing fragrant Coloured Candles อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Save water Save Life อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Learning English through Foot massage มารีย์พิทักษ์พังโคน สกลนคร
รางวัลชนะเลิศ ภาษาอังกฤษจากป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ English Through signs ans symbols เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

SDC10069 resize   SDC10101 resize

โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  The Thai Herbal Hand-Washing Gel สิรินธร สุรินทร์
รางวัลชมเชยอันดับ 1  SRN Bakery สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  น้ำคลอโรฟิลล์ (Cholorophy II) จากพืชสมุนไพร มุกดาหาร มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Native Herbs to Reduce the Cost of Living บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศ Innovative Shoe Polish สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  Effect of Cloth Color on Silk Worm's Spimming ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1  Paper From Galagal Stems มุกดาหาร มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Khao Mao Sarakham สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Enjoy Eating Lacal Fruits in Sangkha ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
รางวัลชนะเลิศ Banana Paper Recycling  สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ภาษาไทยร่วมใจพิชิตภัยโลกร้อน บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลชมเชยอันดับ 1  เกมส์คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชุดคำราชาศัพท์น่ารู้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  อนุรักษ์สำนวนไทย เทิดไท้องค์ราชัน เทพปัญญา อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การอ่าน-เขียนคำตามมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้เกมตัวสะกดแสนสนุก  อนุบาลกิติยา มหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ รวมพลังนักเขียนเชิงสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาคุณธรรมน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์

โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  บายศรีสู่ขวัญไทยอีสาน สืบสานประเพณี ประทาย นครราชสีมา
รางวัลชมเชยอันดับ 1  หนังสือคำกลอน สอนเรื่องสมุนไพร บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พลังแห่งความสามัคคีในวรรณคดีไทย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ลวดลายงานศิลป์ ช่วยอ่าน เขียนคำที่มักเขียนผิด ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ มรดกอีสานเก่า เล่าตำนานผญาธรรม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์

โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  จากนิทานพื้นบ้านสู่อุทยานภูพระบาทมรดกของชาติ อุสา-บารส  ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 1  สืบสานวรรณกรรมนิทานก้อม เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หกสี่หกไทย สายใยครอบครัวพอเพียง บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  คำสู่ขวัญท้องถิ่นสืบสานศิลป์วิถีไทย บัวใหญ่ นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ กาพย์เห่ชมเมืองสุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  ชนเผ่าศรีโคตรบูรณ์ค้ำคูนสู่นครพนม สันตยานันท์ นครพนม
รางวัลชมเชยอันดับ 1  มหาราชของชาติไทย บ้านงิ้ว มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เล่าขานตำนานชื่อตำบลในอำเภอด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง อนุบาลกิติยา มหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ รักเธอประเทศไทย อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  มัคคุเทศน้อยตามรอยประวัติเมืองมหาสารคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลชมเชยอันดับ 1  ปรางค์กู่ คู่บ้านแท่น บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประวัติศาสตร์หลวงปู่โตและย่าโมเมืองโคราช ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  หนูรักปราสาทตาเมือน บ้านหนองคันนา สุรินทร์
รางวัลชนะเลิศ การศึกษาร่องรอยความเจริญในชุมชนโบราณเมืองฟ้าแดดสงยาง กมลาไสย กาฬสินธุ์

โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล

โครงงาน

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัลชมเชยอันดับ 2  เปิดตำนานงานประเพณีแห่มาลัย อำเภอมหาชนะชัย มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1  เยาวชนรักบ้านเกิดร่วมอนุรักษ์และสืบทอดอักษรโบราณอีสาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประวัติวัดศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ฤาจะไร้ฝ้ายบานที่เมืองเลย เลยอนุกูลวิทยา เลย
รางวัลชนะเลิศ ตามรอยเท้าบรรพชน คนชุมพลบุรี ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
       
 

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

2 nd Army Area Civil Affairs Division Suranaree Camp Nakonratchima

ติดต่อ โทร.0-4424-8948 ทบ.22050

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : prem_foundation@hotmail.com   โทร.044-259988 โทรสาร 044-259988
ฝ่ายเลขานุการ(กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2) โทร.044-255530-9 ต่อ 22059


Free web counters